Innowacyjność w budowaniu wizerunku firmy, produktu, promocji i marketingu

Uczestnicy: Warsztaty przewidziane są dla osób odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów organizacyjnych, technicznych, marketingowych itp. Są to między innymi pracownicy działów reklamowo – marketingowych i kreatywnych, kierownicy zajmujący się organizacją (w różnych sferach), osoby doskonalące produkt, formy sprzedaży, kampanie promocyjne itd.
Zawartość treściowa:

Zwiększenie wzajemnej akceptacji i umiejętności komunikowania się osób odpowiedzialnych za innowacyjność w zakresie produktu i marketingu w firmie. Wzajemne relacje powinny sprzyjać wewnętrznemu przyzwoleniu na kreatywność (bez lęku przed oceną i krytyką). Brak tego typu relacji uniemożliwia wdrażanie zmian innowacyjnych w firmie.
Budowanie zespołu do wdrażania kreatywności w firmie.
Prezentacja technik i procedur uruchamiających proces poszukiwania twórczych rozwiązań problemów i wyzwalania twórczych pomysłów.
Wypracowanie puli twórczych rozwiązań aktualnych problemów firmy w zakresie określonym przez zleceniodawcę.

Metoda:

Metoda pracy to warsztaty i trening myślenia twórczego.
Trening twórczego myślenia jest treningiem grupowym, wykorzystuje elementy dynamiki grupy. Wspólne myślenie, wyzwalana kreatywność nie jest prostą sumą myślenia i kreatywności poszczególnych uczestników grupy. Proces grupowego twórczego myślenia jest więzotwórczy co doprowadza do zwiększenia wzajemnej akceptacji, zaufania, poprawia jakość wzajemnych relacji międzyludzkich grupy pracowniczej.

Przykładowe techniki stosowane podczas szkolenia:

Burza pytań – technika analogiczna do znanej burzy mózgów, Naiwne pytania, Adwokat diabła, Ciekaw jestem, jak on na to wpadł? Tysiąc definicji, Podobieństwa, Lista Atrybutów, Archiwum, Podstawowa sprzeczność, Chińska encyklopedia, Analiza Funkcjonalna, Superpozycje, Wymuszona symetria, Circept (koło analogii), Co by było gdyby, Łańcuch obrazów, Operator WCK, Zalety wad i wady zalet, Liberalne wojsko, Percepcja fizjonomiczna, Synektyka i inne. Ilość i rodzaj wykorzystanych technik myślenia twórczego zależy od czasu szkolenia oraz typu realnych problemów zgłaszanych przez firmę.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Oferta dla biznesu. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.