Napięcia, opór, niska efektywność pracy: jak pomóc sobie i zespołowi

Spotkanie diagnostyczno-szkoleniowe dla kadry kierowniczej.

Cel: Wyjazdy integracyjne, specjalne atrakcje i szkolenia dla pracowników nie pomogą, gdy wewnątrz zespołu tli się konflikt, a pracownicy mają poczucie że są źle zarządzani. Konieczna jest więc diagnoza: „O co chodzi?” i odpowiedź „Jak zmienić to, co powinno być zmienione i gdzie tkwi problem”. Szkolenie – spotkanie ma pomóc w znalezieniu odpowiedzi na te pytania.
Zawartość treściowa:
Diagnoza realizowanych i oczekiwanych celów i wartości w firmie –metoda nakładającej się siatki celów,
Ocena mocnych stron zespołu – metoda metaplanu,
Diagnoza obecnej kultury organizacyjnej firmy (na podstawie koncepcji K.S. Cameron i R.E. Quinn),
Określanie pożądanego obrazu kultury organizacyjnej (metodą pracy zespołowej wg K.S. Cameron, R.E. Quinn),
Porównanie stanu aktualnego i pożądanego, wypracowanie kierunków, obszarów, barier i procedur umożliwiających wprowadzenie zmian wynikających z analizy kwestionariusza K.S. Cameron, R.E. Quinn,
Określanie osobistych preferencji i grupowa analiza wyników kwestionariusza dla pracowników,
Wypracowanie kierunku i strategii wprowadzania zmian jako wynik porównania kwestionariusza pracowników i managerów,
Ustalenie najbardziej efektywnych sposobów motywowania pozwalających na realne wprowadzanie zmian i pokonywanie trudności.

Uwaga! Szkolenie dla kadry kierowniczej poprzedzone być winno fazą diagnozy w formie specjalnego anonimowego kwestionariusza przygotowanego przez trenerów, lub w formie ich spotkania z pracownikami (np. w trakcie wyjazdu integracyjnego). Podczas szkolenia dla kadry kierowniczej porównane zostaną opinie managerów i szeregowych pracowników.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Oferta dla biznesu. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.