Sukces współpracy – jak stworzyć i utrzymać zespół

Uczestnicy: osoby kierujące zespołami pracowniczymi w firmie.
Zawartość treściowa:
Psychospołeczne mechanizmy rządzące zachowaniem ludzi w grupach; proces rozwoju grupy,
Kultura organizacyjna jako ramy działania jednostek i zespołów, wartości jednostek a filozofia organizacji,
Struktura i funkcjonowanie zespołu; przywództwo formalne i nieformalne; analiza stylu kierowania i postaw menedżera; role w zespole: analiza predyspozycji indywidualnych,
Komunikacja interpersonalna jako podstawa działania zespołu,
Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności,
Zespół wobec problemu – techniki rozwiązywania problemów i myślenie twórcze; podejmowanie decyzji,
Zmiana organizacyjna – analiza reakcji podwładnych i badanie psychologicznych źródeł oporu wobec zmiany,
Blaski i cienie działań zespołowych:
– synergia pracy zespołu;
– zebrania: balast czy element skutecznej organizacji pracy;
– syndrom myślenia grupowego i dystrybucja odpowiedzialności;
– problemy w kontaktach międzyludzkich: dynamika konfliktów, ich źródła i rozwiązywanie.
– motywacja pracowników.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Oferta dla biznesu. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.