Sztuka dobrego porozumiewania się drogą do sukcesu

Uczestnicy: warsztaty mogą dobrze służyć wszystkim pracownikom firmy. Szczególnie polecane są kierownikom różnych szczebli, stawiającym – z racji usytuowania w strukturze firmy – zadania podwładnym, oceniającym, poszukującym poparcia dla swych zamierzeń itp. W zależności od potrzeb uczestników, różnie może być rozłożony punkt ciężkości poruszanych zagadnień.
Zawartość treściowa:

Posługiwanie się różnymi rodzajami komunikatów jako sposobu nieinwazyjnego wywierania wpływu na ludzi.
Osobiste kompetencje w diagnozowaniu rzeczywistych treści zawartych w różnych komunikatach własnych i innych ludzi – rozpoznawanie gier, prób manipulacji.
Umiejętność słuchania i tworzenia jasnego przekazu – poznanie zasad rozmieszczania istotnych treści, tworzenia spójnej struktury wypowiedzi.
Dopasowywania formy i treści przekazu do odbiorców – diagnozowanie audytorium.
Prezentowanie się jako wiarygodny autorytet.
Ochrona własnego terytorium psychologicznego z równoczesnym poszanowaniem praw innych ludzi, umiejętność nie poddawania się presji otoczenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Oferta dla biznesu. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.