Trenerzy

Ewa Maksymowska

Absolwentka: Uniwersytetu Warszawskiego, magister psychologii. Posiada jedną z pierwszych licencji trenera wydaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Warszawie. Projektuje i przygotowuje programy szkoleniowe dla środowiska oświatowego i pozaoświatowego. Prowadzi treningi i warsztaty wiążące się z problematyką umiejętności komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia mediacji i negocjacji, zarządzania ludźmi, obsługi klienta, kreatywnego myślenia, zarządzania czasem, umiejętności prezentacji produktu i firmy, budowania zespołu i inne. Jest stałym realizatorem szkoleń organizowanych przez COMPPP. Posiada też rzadką umiejętność profesjonalnej analizy psychologiczno – grafologicznej pisma i projektowania w oparciu o nią indywidualnego rozwoju kariery zawodowej. Członek Agrupacion de Grafoanalistas Consultivos z siedzibą w Barcelonie

Monika Werwicka

Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii. Posiada licencję trenerską w zakresie grupowego treningu umiejętności społecznych, wydaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zajmuje się szeroko rozumianą diagnozą psychologiczną, prowadzi terapię krótkoterminową oraz interwencje kryzysowe. Autorka i realizatorka licznych programów i projektów szkoleniowych dla środowiska oświatowego i pozaoświatowego. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i treningów z obszaru komunikacji interpersonalnej, twórczego myślenia, asertywności, mediacji i negocjacji, budowania zespołów, pełnienia roli przywódcy i kierowania zespołem, wykorzystywania inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym. Prowadzi indywidualne konsultacje superwizyjne dla TOP managmentu. Wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.

Dorota Ziółkowska – Maciaszek

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów GESTALT w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (certyfikat nr 127). Odbyła 2-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii oraz pracy psychologicznej z małymi i wielkimi grupami w Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces. Zajmuje się psychoterapią dorosłych i młodzieży. Pracuje też w obszarze mediacji małżeńskich (Centrum Pomocy Profesjonalnej w Warszawie). Prowadzi szkolenia i warsztaty między innymi z zakresu: efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, budowania dobrego zespołu, zarządzania stresem, zapobiegania wypaleniu zawodowemu, zawieraniu efektywnego kontraktu, auoprezentacji. Jest stałym współpracownikiem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie uczy umiejętności prowadzenia wywiadu psychologicznego i rozmowy rekrutacyjnej.

Paweł Maciaszek
Dyrektor ds. organizacyjnych PEN

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Studiował psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami H R w firmach handlowych i produkcyjnych.
Od ponad 10 lat jest profesjonalnym sprzedawcą prowadzącym własną firmę handlową.
Osobiście wyszkolił wielu przedstawicieli handlowych. Jako konsultant ds. sprzedaży współpracował z firmami zagranicznymi wchodzącymi na rynek polski.
Posiada doświadczenie w sprzedaży usług finansowych i ubezpieczeń.

Od 2000 roku stały współpracownik i trener PEN.

Prowadzi szkolenia z zakresu:

• Technik sprzedaży
• Telemarketingu
• Autoprezentacji
• Asertywności
• Skutecznej komunikacji
• Przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu u sprzedawców i w innych zawodach.